aaa
 
aaa
  

Ultimele stiri de la Patriarhia Romana

 

   Subiecte pentru examenul de BIOETICA- MASTERAT
   Informatii pentru finalizarea studiilor - Licenta, DISERTATIE, FEBR. 2017
   Planuri de invatamant - fisele disciplinelor (Patriarhia Romana) 2016-2017
   Subiecte pentru examenul de MORALA an III si IV
   burse de performanta pentru studenti
   Orar Semestrul I: 2016-2017
   STRUCTURA anului 2016-2017

 
 
Click pentru vremea din Alba Iulia, Romania

Atât cei care predau, cât şi cei care învaţă teologia trebuie să ştie că ea nu este numai o ştiinţă sau o cunoaştere despre Dumnezeu şi lucrările Lui. Profesorii şi studenţii de la Facultatea de Teologie trebuie să ştie că teologia înseamnă trăirea adevărului revelat. Între teologie şi evlavie trebuie să fie o strânsă legătură, căci teologia presupune aplicarea în viaţa de toate zilele a ceea ce învăţăm sau cunoaştem despre Dumnezeu şi voia Lui sfântă.
Din nefericire, teologia academică ortodoxă a urmat încă de la începuturile ei traseele „gândirii scolastice”, încetând să mai fie „artă a rugăciunii” şi „ştiinţă a învierii”, aşa cum era la Sfinţii Părinţi. Înstrăinându-se de idealurile vieţii în Hristos, teologia însăşi a devenit un factor de secularizare în mediile clericale şi intelectuale ortodoxe. Părintele Alexandru Schmemann arată că „credinţa Bisericii şi a Sfinţilor Părinţi capătă viaţă, doar atunci când este a mea”. În loc de a studia opera Sfinţilor Părinţi, am face mai bine de a le imita viaţa.
Cei mai renumiţi Părinţi ai Bisericii stabilesc strânsa legătură dintre evlavie şi teologie. De pildă, Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) afirmă: „Cel ce trăieşte în păcate nu poate uşor să se înalţe la cunoaşterea învăţăturilor creştine; cel care doreşte să priceapă adevărul trebuie să se cureţe de toate patimile”. La rândul său, Sfântul Ioan Scărarul († 649) afirmă sentenţios: „Neprihănirea face pe ucenic teolog”. Aici avem o aluzie la ucenicul lui Hristos, Sfântul Evanghelist Ioan, numit „Teologul”.
Sfântul Grigorie de Nazianz († 390), numit şi el „Teologul”, arată că accesul la „muntele teologiei” este interzis celor necuraţi. Celui ce doreşte să devină „un teolog vrednic de dumnezeire”, Sfântul Grigorie îi dă acest sfat: „Păzeşte poruncile, urmează calea îndemnurilor lui Dumnezeu”. A fi teolog înseamnă deci a trăi în Dumnezeu, a-L vesti, a proclama divinitatea lui Hristos. Aşa au făcut Sfinţii Părinţi care se rugau, posteau, privegheau, iubeau smerenia, simplitatea şi mucenicia. De aceea, scrierile lor sunt viaţă, şi nu literatură...

mai mult...